Oznámení

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 27.5.2020

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční v pondělí 27.5.2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

  1. Rozpočtové opatření č. 2/2020
  2. Závěrečný účet a Zpráva o VH za rok 2019
  3. Účetní závěrka obce a ZŠ a MŠ Prysk za rok 2019
  4. Pozemky
  5. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Očkování psů a koček v roce 2020

Každoroční očkování proti vzteklině proběhne ve středu dne 27.5.2020 na obvyklých místech v těchto časech:
Horní Prysk - otočka: 16.40 hod. – 17.00 hod.
Dolní Prysk - potraviny: 17.20 hod. – 17.40 hod.
Vesnička - Triana: 17.45 hod. – 18.00 hod.

Očkování provádí MVDr. Mohyla.
Cena za jednu vakcínu činí 180,- Kč pes (kočka).
Očkovací průkaz s sebou!

Obecní úřad znovu otevřen

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si vám oznámit, že od 27.4.2020 jsou obnoveny úřední hodiny na OÚ Prysk.
Úřad je pro vás za přísnějších podmínek otevřen v pondělí a středu od 13.45 do 16.45 hod.
Vzhledem k situaci způsobené pandemií koronaviru Covid 19 vás prosíme o zvážení nutnosti návštěvy OÚ.

Děkujeme za pochopení.

Porucha vody

Vážení spoluobčané a rekreanti,

dovolujeme si Vám oznámit poruchu vody v Prysku ve Vesničce.
Zítra budeme provádět opravy a dodávka pitné vody bude přerušena od Mašterů směrem do Vesničky.

Děkujeme za pochopení.

Svoz objemového odpadu

Vážení spoluobčané a rekreanti,

plánovaný svoz objemového a nebezpečného odpadu dne 2.5.2020 se vzhledem k mimořádné situaci ruší.
O případném náhradním termínu svozu pouze objemového odpadu (tedy bez odpadu nebezpečného, do kterého patří AKU baterie, léky, barvy, oleje, apod. + elektro, lednice, pračky, TV, apod.) budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení úředních hodin

Vážení spoluobčané a rekreanti,

z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců úřadu a občanů obce Prysk, bude i nadále omezen přístup do budovy OÚ.
Úřední hodiny jsou do odvolání zrušeny.

Přerušení dodávky pitné vody

Vážení občané,

dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu plánované opravy vodovodního řadu bude v úterý 21. 4. 2020 od 8:00 do 18:00 hodin přerušena dodávka pitné vody, a to od Penzionu Koruna do Vesničky včetně.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení všech akcí do 30.8.2020

Vážení spoluobčané, rekreanti a příznivci naší malebné vesničky,

s lítostí Vám musím oznámit, že z důvodů opatření přijatých v návaznosti na pandemii virové choroby Covid - 19 způsobenou koronavirem SARS - CoV - 2, obec Prysk ruší všechny společenské a kulturní akce v termínu do 30.8.2020.
O podzimním programu akcí Vás budeme s předstihem informovat.

Jan Sviták
starosta obce

NOSTE ROUŠKY!

Vážení spoluobčané,

po včerejší kontrole Policie ČR v obci Prysk jsem obdržel upozornění, že se většina z Vás pohybuje na veřejných prostranstvích bez ochranných roušek.
Vyzývám Vás tedy opakovaně, abyste toto opatření dodržovali!!!

Jan Sviták
starosta obce

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje
ROZHODNUTÍ
hejtmana Libereckého kraje
o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území
za nouzového stavu

č. 5/2020/COV19

Podle ust. § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění ad. § 14 odst. 6) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění,

Stránky