Vítejte v obci Prysk

Naše malebná obec se nachází v Libereckém kraji a rozkládá se v úzkém údolí Pryského potoka sevřeného strmými svahy okolních vrchů, skládá se ze tří částí – východnějšího Horního Prysku, západnějšího Dolního Prysku a nejzápadnější Vesničky. Prysk patří do CHKO Lužické hory a svým umístěním se řadí k nejkrásnějším obcím na severu Čech.

Významnou památkou v obci je kostel sv. Petra a Pavla. Na území obce se nachází řada historických obytných objektů z nichž čtyři jsou v evidenci památkového ústavu ČR. Prysk je vyhlášen bohatým kulturním a společenským životem. Každoročně se v obci koná letní pásmo kulturních akcí s názvem "Léto s Pryskem", které je pořádáno ve spolupráci s ostatními obecními spolky a se Sdružením na záchranu kostela sv. Petra a Pavla. Jedná se především o koncerty, výstavy, divadelní představení, vystoupení a zábavy, které se konají v kostele sv. Petra a Pavla v nově zrekonstruovaném sále na obecním úřadě, či pod širým nebem. Pravidelně je vydáván místní časopis "Pryskoviny".

Překrásná příroda Lužických hor a blízkého Česko-saského Švýcarska nabízí ideální podmínky pro vyznavače aktivního odpočinku. V okolí obce naleznou „své" cyklotrasy rodiny s dětmi i vyznavači extrémních terénů.

Významné úspěchy obce Prysk

  • V roce 2005 v krajském kole soutěže Vesnice roku 2005 byla oceněna Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí.
  • V roce 2005 v soutěži Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst a obcí získala 3. místo.
  • V roce 2005 získala také 2. místo soutěži Zlatá popelnice.
  • V roce 2006 získala Fulínovu cenu za Kvalitní květinovou výzdobu v obci.
  • V roce 2007 získala ocenění v krajském kole Vesnice roku 2007 za Podporu ekologické výchovy a osvěty.
  • V roce 2009 získala ocenění v krajském kole Vesnice roku 2009 za Podporu vzdělanosti.
  • V roce 2014 v krajském kole soutěže Vesnice roku 2014 byla oceněna Modrou stuhou za společenský život.
  • V roce 2015 v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 byla oceněna Bílou stuhou za práci s mládeží.
  • V roce 2016 v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 získala Zlatou stuhu.

Obec Prysk v roce 2016 v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2016 získala 2. místo!

Dotací se nebojíme

Projekt „Oprava komunikace v Horním Prysku“ byl realizován za přispění prostředků Libereckého kraje, Programu č.2.1.- Program obnovy venkova. Realizace akce proběhla v termínu 10. 8. - 22. 9. 2021.
Pohybová stezka je dlouhá 2,5 kilometru, začíná u místního obecního úřadu a končí v centru Horního Prysku. Toto propojení Dolního a Horního Prysku bylo obcí Prysk projektováno jako přirozená spojnice obou částí obce mimo silnici a především také jako prostor pro trávení volného času a turistické centrum. Stezka
V rámci projektu byl revitalizován stávající historický sad a došlo k výsadbě původních ovocných dřevin, výstavbě naučné stezky a výukového altánu pro děti ze ZŠ a MŠ Prysk, který slouží i návštěvníkům obce a místním pro chvíle odpočinku. Obec Prysk se již dlouhou dobu snaží formou besed, výukových bloků a dalších