Obec Prysk

První písemná zmínka o Prysku je dochována v městské knize v České Kamenici, v níž se uvádí v r. 1382 jméno obce Preisschaw, 1395 Prescha, 1409 Pryska, 1451 Preißke. Ve zdejších farních knihách (od r. 1580) se jmenuje obec Preschka, teprve v r. 1682 najdeme jméno Preschkau. V knize o dějinách České Kamenice objasňuje prof. Linke vznik názvu opět takto: "Presch" znamená v německém dialektu zlý a "Au" jsou louky, což vysvětluje tím, že krajina je močálovitá, čili protiklad k slovu "Schönau" ("schön" znamená pěkný, krásný). Je možné, že Prysk byl založen slovanskými kmeny, které v době války mezi německým císařem Jindřichem II. a polským králem Boleslavem (mír uzavřený v Budišíně r. 1018), hledaly útočiště v této krajině. Ta se údajně nazývala Prešk nebo Prejs. Název tedy dokládá slovanské osídlení. Bývalí němečtí obyvatelé Prysku tvrdili, že pojmenování obce je odvozeno od slova "preschen", což znamená honit, z toho lze usuzovat, že zde byly již v dávných dobách provozovány honitby.

Dnes již bezpečně víme, že ona první zmínka o Prysku z roku 1382, je vlastně zmínka o západnějším Dolním Prysku. Východnější Horní Prysk je zmiňován až o 133 let později - roku 1515.

Jiný výklad o původu jména obce Prysk tvrdí, že jméno obce je odvozeno od starého označení pramene - pryska (prýskající, či tryskající voda). Můžeme spekulovat i o tom, že jméno obce je keltského původu, neboť keltský výraz "iska" (Šiška V.: Keltské horoskopy, str. 157) znamená pramen. Je zvláštní, že oba názvy označují totéž a zároveň mají i stejný základ slova...

Zpracoval: Martin Krška, Dis.

Historie obce

V době vzniku obce drželi českokamenické panství páni z Michenic a od roku 1406 Hynek Berka z Dubé a Hohenštejna. Hynkův syn Jindřich panství r. 1428 prodal Zikmundovi z Vartenberka a na Děčíně. V roce 1421
1945 Přicházejí první osídlenci: v Horním Prysku jsou to: Jan a Josef Zuzaňákovi, bratři Václavíkové, Uhlíř a Jelínek. V Dolním Prysku jsou to: Stanislav Švejda, Antonín Švejda, Vodička a Rabiška. Na podzim
V rámci akce Léto s Pryskem 2013 a výstavy "Umělci Prysku" konané dne 17.8.2013 vznikl krátký filmový sestřih letních hrátek z let 1988 - 2010. Velké poděkování patří především níže uvedeným autorům, bez

Současnost

1.
Vážení spoluobčané, minulý víkend byl pro nás Preškaváky zcela zásadním milníkem. Komise
2.
Včerejší zpráva z říše snů o získání titulu Vesnice roku 2016 v Libereckém kraji pro Prysk mě
3.
Vyhlášení soutěže Senior roku 2014
I tentokrát to bude mít podobný scénář a asi nám bude stejně jako u jiných ocenění velmi
4.
To, v co jsme při dlouhých a náročných přípravách jen tiše doufali, se v minulém týdnu stalo
5.
Milí Preškaváci, nedalo nám to, abychom Vám nepřinesli jednu zákulisní informaci, o které si

Jsme členem

Svazek obcí Novoborska
Základním impulsem k vytvoření svazku obcí byla iniciativa zastupitelstev obcí v okolí Nového Boru, vycházející z potřeby společně řešit problémy rozvoje spolu
Místní akční skupina Český sever
MAS Český sever, z.s. je otevřené dobrovolné, nevládní, neziskové partnerství občanů a právnických osob, hájící veřejné a soukromé socioekonomické zájmy. Na
Destinace Lužické a Žitavské hory
Jsme zakladatelem spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s., který byl do spolkové rejstříku zapsán dne 27.6.2018. Tento spolek vznikl z iniciativy Svazku obcí