Areál požární nádrže

Verze pro tisk

Celý areál tvoří přirozené centrum společenského a kulturního dění v obci, kromě Léta s Pryskem pálení čarodějnic, prvomájového průvodu, se zde konají i hudební vystoupení, besedy, ...

Po výstavbě svépomocí za pomoci desítek brigádnických hodin v roce 1974 došlo po roce 2003 k postupné rekonstrukci celého areálu.
Výstavba sociálního zařízení – stávající stavební buňka s propadající se podlahou a obstarožním sanitárním zařízením přestala vyhovovat náporu návštěvníků při akcích obce i běžném provozu, výstavba nového hygienického zařízení byla podpořena z dotace POV.
Dětské hřiště – po zisku Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2014 jsme ze získaných financí realizovali výstavbu dětského hřiště nejen v areálu požární nádrže, ale i v Dolním Prysku ve Vesničce u fotbalového hřiště, firma 8D navrhla hřiště se zajímavými a netradičními prvky a obec je ještě doplnila o hobití noru.
Výstavba pergoly – zastřešení terasy slouží jako zázemí při četných společenských a kulturních akcích obce a slouží i při běžném provozu požární nádrže.
Dřevěné obložení – po zisku Zlaté stuhy v soutěži Vesnice roku 2016 jsme upravili požární nádrž ve stylu prvorepublikové plovárny, dřevěné obložení z modřínového dřeva se setkalo s nadšeným ohlasem všech návštěvníků.

Celkové náklady: 
1 918 000 Kč
Dotace: 
950 000 Kč