Demolice budovy bývalé školy v přírodě

Verze pro tisk

V roce 2014 byla obec nucena zakoupit chátrající budovy bývalé školy v přírodě. Hrozba přestavby objektů na budovu určenou k sociálnímu bydlení byla pro zastupitele dostatečným důvodem k vynaložení částky 2,4 mil. Kč na nákup budov areálu u kostela v Hormín Prysku.
Po získání dotačních prostředků přistoupila obec k záměru demolice v 70. letech vystavěných objektů. Do výběrového řízení se přihlásilo zhruba 26 firem a cenové rozpětí činilo 2,8 - 17 mil. Kč.
Firma Asano v průběhu roku 2017 provedla demolici a rekultivaci celého pozemku.
V návaznosti na demolici byla zastupitelstvem obce zadána tvorba projektu na rekonstrukci historického objektu školy a zahradních úprav přilehlých pozemků.
V plánu je budovu školy použít jako sídlo destinace Lužické a Žitavské hory, která sídlí v Prysku, a zároveň i jako informační centrum a zázemí obce.

Dotace ve výši: 2.301.785,- Kč
Vlastní zdroje: 1.182.664,- Kč
Celkové náklady: 3.484.449,- Kč
Realizace akce proběhla v termínu 5/2017 - 6/2018.

Projekt "Odstranění stavby budovy školy v přírodě Horní Prysk č.p. 160 a část stavby č.p. 161" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj (Podpora revitalizace území).

Celkové náklady: 
3 484 449 Kč
Dotace: 
2 301 785 Kč