2013

Kompletní rekonstrukce střechy budovy ZŠ a MŠ Prysk

V roce 2008 prošla budova ZŠ a MŠ Prysk po získání dotace z MFČR ve výši 3,5 mil. Kč kompletní rekonstrukcí.
V roce 2011 byla vichřicí poničena větší část střechy budovy a proto byla obec nucena provést celkovou výměnu střešní krytiny.
Tato akce proběhla v roce 2013 a byla financována z dotačních prostředků Libereckého kraje.

Rekonstrukce zázemí kabin v areálu fotbalového hřiště

Areál vybudovaný již v poválečném období.
Hřiště sloužilo zpočátku oddílu Tatran Prysk, který se účastnil vyšších fotbalových soutěží. Po částečné rekonstrukci v době působení markvartických fotbalistů areál nebyl využíván a sportovní činnost n hřišti se rozproudila až s nástupem mužstva SK Prysk.
Z důvodu častějšího využití areálu pro sportovní utkání a také pro kulturní akce, přistoupila obec k záměru obnovy a dostavby kabin a sociálního zázemí. Finanční prostředky se podařilo získat z MF ČR za vydatné pomoci místního chalupáře Marka Ondráčka.

Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Prysk

Historická budova obecního úřadu sloužila původně jako hospoda a obytný dům, byla vždy typická svým hrázděním, částečně i "falešným".
Po postupné rekonstrukci interiéru budovy přistoupila obec nejprve k výměně oken a nakonec i v rámci akce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Prysk k zateplení budovy při zachování původního vzhledu a rázu budovy.
Celá tato akce byla v rámci celoročního hodnocení zařazena mezi stavby roku firmy Baumit.
Výběr dodavatele a zahájení rekonstrukce započaly v roce 2013.

Varovný protipovodňový systém

Po častých povodních, ať už kvůli přívalovým dešťům, či jarnímu tání přistoupila obec k instalaci varovného systému, hlásiče monitorovací zařízení a webová aplikace pro monitoring slouží i k běžnému informování občanů.

Projekt byl realizován z Operačního programu Životní prostředí z prioritní osy 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
V rámci tohoto projektu byly vybudovány místní informační systémy (rozhlasy), instalována srážkoměrná čidla a hladinoměrné prvky pro kontrolu výšky toků, byly zhotoveny digitální povodňové plány.

Úpravy veřejných prostranství

Obec vždy velkou péči věnovala celkovému vzhledu veřejných ploch a prostranství. Postupnými úpravami prošel pozemek u fotbalového hřiště, který byl rekultivován a bylo na něm umístěno dětské hřiště.
Dalším upraveným prostorem jsou pozemky u Preciosy, kde byla vybudována turistická stezka Most přes potok a dětské hřiště s originálním vesmírným kolotočem, vyrobeným Josefem Esserem. Na toto prostranství navazuje lokalita se studánkou obnovenou místními občany a pokračující turistickou stezkou po zelené KČT.