Vlastní zdroje

Oprava komunikace v Horním Prysku

Projekt „Oprava komunikace v Horním Prysku“ byl realizován za přispění prostředků Libereckého kraje, Programu č.2.1.- Program obnovy venkova.

Realizace akce proběhla v termínu 10. 8. - 22. 9. 2021.

Úpravy veřejných prostranství

Obec vždy velkou péči věnovala celkovému vzhledu veřejných ploch a prostranství. Postupnými úpravami prošel pozemek u fotbalového hřiště, který byl rekultivován a bylo na něm umístěno dětské hřiště.
Dalším upraveným prostorem jsou pozemky u Preciosy, kde byla vybudována turistická stezka Most přes potok a dětské hřiště s originálním vesmírným kolotočem, vyrobeným Josefem Esserem. Na toto prostranství navazuje lokalita se studánkou obnovenou místními občany a pokračující turistickou stezkou po zelené KČT.

Demolice budovy bývalé školy v přírodě

V roce 2014 byla obec nucena zakoupit chátrající budovy bývalé školy v přírodě. Hrozba přestavby objektů na budovu určenou k sociálnímu bydlení byla pro zastupitele dostatečným důvodem k vynaložení částky 2,4 mil. Kč na nákup budov areálu u kostela v Hormín Prysku.
Po získání dotačních prostředků přistoupila obec k záměru demolice v 70. letech vystavěných objektů. Do výběrového řízení se přihlásilo zhruba 26 firem a cenové rozpětí činilo 2,8 - 17 mil. Kč.
Firma Asano v průběhu roku 2017 provedla demolici a rekultivaci celého pozemku.