Kompletní rekonstrukce střechy budovy ZŠ a MŠ Prysk

Verze pro tisk

V roce 2008 prošla budova ZŠ a MŠ Prysk po získání dotace z MFČR ve výši 3,5 mil. Kč kompletní rekonstrukcí.
V roce 2011 byla vichřicí poničena větší část střechy budovy a proto byla obec nucena provést celkovou výměnu střešní krytiny.
Tato akce proběhla v roce 2013 a byla financována z dotačních prostředků Libereckého kraje.

Celkové náklady: 
385 765 Kč
Dotace: 
192 850 Kč