Obnova přírodní nádrže

Verze pro tisk

V prostoru u vodárny v Dolní Prysku se dle historických map nacházela vodní nádrž. V poválečném období se z místa stala skládka odpadů a nevzhledná bažina s pozůstatky zeleně a dřevin. V návaznosti na získání finančních prostředků ze soutěže Vesnice roku 2016 vzešel záměr obnovit plochu vodní nádrže, využít vodního zdroje pitné vody, která vytéká z vodojemu a vybudovat areál pro trávení volného času mmístních občanů a návštěvníků obce.
Areál vodní nádrže bude propojen stezkou codníčkem vedoucím zajímavou lokalitou v oklí pryského potoka.

Celkové náklady: 
2 380 000 Kč
Dotace: 
1 450 000 Kč