Naše projekty

Projekt „Oprava komunikace v Horním Prysku“ byl realizován za přispění prostředků Libereck
Pohybová stezka je dlouhá 2,5 kilometru, začíná u místního obecního úřadu a končí v centru
V rámci projektu byl revitalizován stávající historický sad a došlo k výsadbě původních ov
Celý areál tvoří přirozené centrum společenského a kulturního dění v obci, kromě Léta s Pr
V prostoru u vodárny v Dolní Prysku se dle historických map nacházela vodní nádrž. V povál
V roce 2008 prošla budova ZŠ a MŠ Prysk po získání dotace z MFČR ve výši 3,5 mil. Kč kompl
Areál vybudovaný již v poválečném období. Hřiště sloužilo zpočátku oddílu Tatran Prysk, kt
Historická budova obecního úřadu sloužila původně jako hospoda a obytný dům, byla vždy typ
Po častých povodních, ať už kvůli přívalovým dešťům, či jarnímu tání přistoupila obec k in
Obec vždy velkou péči věnovala celkovému vzhledu veřejných ploch a prostranství. Postupným
V roce 2014 byla obec nucena zakoupit chátrající budovy bývalé školy v přírodě. Hrozba pře