Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk - 24.8.2022

Verze pro tisk

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční ve středu 24.8.2022 od 17.00 hodin v budově OÚ Prysk s následujícím programem:

1. Rozpočtové opatření 6/2022 - nákup nosiče kontejnerů
2. Rozhodnutí o výběru dodavatele – víceúčelové hřiště
3. Pozemky
4. Různé

Těšíme se na Vaši účast.

Roman Mach
starosta obce