Rekonstrukce zázemí kabin v areálu fotbalového hřiště

Verze pro tisk

Areál vybudovaný již v poválečném období.
Hřiště sloužilo zpočátku oddílu Tatran Prysk, který se účastnil vyšších fotbalových soutěží. Po částečné rekonstrukci v době působení markvartických fotbalistů areál nebyl využíván a sportovní činnost n hřišti se rozproudila až s nástupem mužstva SK Prysk.
Z důvodu častějšího využití areálu pro sportovní utkání a také pro kulturní akce, přistoupila obec k záměru obnovy a dostavby kabin a sociálního zázemí. Finanční prostředky se podařilo získat z MF ČR za vydatné pomoci místního chalupáře Marka Ondráčka.
Areál je i v současné době hojně využívaný nejen místní starou gardou Preškaváci, ale i mužstvy Kamenického Šenova.
Zázemí pro občerstvní na hřišti je nárazově využíváno i jako místo k posezení občanů Prysku.
Celkové finanční náklady na akci činily 1.112.000,- Kč a na tuto akci obec Prysk získala dotaci z MFČR ve výši 950.000,- Kč ke konci roku 2012 a v roce 2013 dotaci z Libereckého kraje ve výši 40.000,- Kč.

Celkové náklady: 
1 112 000 Kč
Dotace: 
990 000 Kč