Úpravy veřejných prostranství

Verze pro tisk

Obec vždy velkou péči věnovala celkovému vzhledu veřejných ploch a prostranství. Postupnými úpravami prošel pozemek u fotbalového hřiště, který byl rekultivován a bylo na něm umístěno dětské hřiště.
Dalším upraveným prostorem jsou pozemky u Preciosy, kde byla vybudována turistická stezka Most přes potok a dětské hřiště s originálním vesmírným kolotočem, vyrobeným Josefem Esserem. Na toto prostranství navazuje lokalita se studánkou obnovenou místními občany a pokračující turistickou stezkou po zelené KČT.
Po získání dalších pozemků před budovou ZŠ a MŠ Prysk byl tento prostor kompletně upraven a osazen zelení dle zpracovaného odborného projektu.
Obdobnými úpravami prošly i pozemky u odbočky na Střední vrch, pozemky v okolí požární nádrže a vodárny v Horním Prysku.

Vzhledem k tomu, že většina prací probíhala za přispění místních občanů, rekreantů a zaměstnanců obce, se celkové náklady na realizaci všech dílčích projektů pohybovaly pouze v řádu desítek tisíc Kč.

Celkové náklady: 
500 000 Kč
Dotace: 
0 Kč