Vodohospodářská činnost

Verze pro tisk

Pitná voda

Obec Prysk zajišťuje dodávku pitné vody a sleduje pečlivě její kvalitu. Snaží se vodu dodávat v takovém množství a tlaku, které odpovídají technickým parametrům zařízení a požadavkům odběratele.
Voda získaná z přírodního zdroje, podzemního či povrchového, většinou neobsahuje různé příměsi, které by bylo před distribucí do vodovodní sítě nutno odstranit. Voda distribuovaná obcí Prysk není mechanicky, chemicko-biologicky ani chemicky upravována a i tak svými vynikajícími vlastnostmi vyhovuje všem požadavkům na kvalitu pitné vody. Ze studny v k.ú. Dolní Prysk a vrtu v k.ú. Horní Prysk je přes čerpací stanice voda dále rozváděna do vodovodní sítě, kterou se rozvádí přímo ke spotřebiteli.

Přehled vodovodů a vodojemů:

 • Vodovod Dolní Prysk
 • Trvalý provoz od: 1960
  Jímání vody: povrchová studna
  Akumulace vody: vodojem 150 m3
  Rozvodné řady: litina DN 125 mm

 • Vodovod Horní Prysk
 • Trvalý provoz od: od roku 1978 do roku 1994 provoz pro školu v přírodě
  Jímání vody: vrt DN 300 mm
  Rozvodné řady: DN 100 mm
  Redukční šachta na p.p.č. 1557/1 v k.ú. Horní Prysk zajišťuje redukci tlaku vody pro část Horního i Dolního Prysku.

Vodovody zásobují pitnou vodou obec Prysk tj. cca 450 stálých a celkem v letní sezóně až cca 1000 obyvatel.

Současnost a budoucnost
Připravuje se projektová dokumentace na výstavbu kanalizační sítě. Záměrem je vybudování nové sítě splaškové kanalizace v obci, do které by měly být napojeny stávající i nové přípojky ze všech objektů v obci.

Vzhledem k rozsahu akce, který mnohonásobně překračuje běžné finanční možnosti obce Prysk, se předpokládá, že navrhovaná stavební akce bude realizována postupně – po etapách až do té doby, než se podaří zajistit dotaci z evropských fondů.

Pravidla pro zřizování a opravy vodovodních přípojek.